Chuyển từ ảnh trắng đen khắc trên đá thành ảnh chụp, ảnh màu cho anh Hải tại Hà Nội

Mời anh Hải cùng gia đình xem file tạm ở đây!
Vì đưa lên web, nên file chỉ là chất lượng xem sơ, còn file gốc thì kích thước lớn hơn, chất lượng thực hơn Anh ạ.
Có gì vui lòng cho Hà biết anh Hải nhé.

Bản ảnh gốc


Ảnh đã được xử lý
Comments