Chỉnh ảnh đen trắng online cho anh Nam tại HCM

Từ ảnh chụp chung hai người, gia đình anh Nam mong muốn làm ra một tấm ảnh riêng cho Bà để thờ

Dưới đây là những yêu cầu từ gia đình:
Gửi : hình phục hồi ảnh
thứ 1 : ảnh người bên trái trên hình
thứ 2 : cho hình ảnh mặc áo dài xưa như ảnh tham khảo
thứ 3 : cho thêm trên ảnh đeo 1 dây chuyền vàng và 1 bông tai nhỏ
thứ 4 : kích thước ảnh thờ là ngang 30 và cao 40 khung bằng nhựa ( đến tận nơi xem mẫu )
vui lòng báo giá trước khi làm , xin cảm ơn

​Thanks and best regards!


Và đây là ảnh sau khi đã làm


Comments