chỉnh ảnh đen trắng thành màuChỉnh sửa hình ảnh từ đen trắng thành ảnh màu cho người thân của a Bửu  Đài truyền hình TFS Tp.HCM


Chuy
ển ảnh trắng đen thành ảnh màu cho anh Thanh Tùng - Hà NộiPhục chế ảnh cũ đen trắng thành ảnh màu cho người thân của gia đình anh Đức - Lý Thường Kiệt, Tân Bình, HCM

Mời Anh cùng gia đình xem nhé!

Hình Ông Nội

Hình Bà Cố Nội

Hình Ông Cố Nội


Nếu cần chỉnh sửa gì thêm vui lòng phản hồi lại cho Hà nhé.