LÀM ẢNH THỜ‎ > ‎

Làm hình thờ cho người thân của anh Hoàng - Tân Phú - Tp.HCM

Hình Ông:

- Lựa chọn 1: làm và giữ nguyên theo ảnh gốc


- Lựa chọn 2: Có chỉnh lại thêm cho cân đối


Hình của Chú


Comments